Home / News / งาน art muns

งาน art muns

UPDATE 29-06-2020 Time 15:41 AM  

สามารถร่วมชมภาพบรรยากาศและเบื่องหลังของสีสเปรย์ TVB ที่ ได้มีโอกาศร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลการแสดงงานศิลปะและดนตรี ของภาควิชาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พบกับแสง สี เสียง การแสดงที่ยิ่งใหญ่อลังการ พร้อมกับเสพบรรยากาศภายในงานที่ทุกคนพลาดไม่ได้